Nasze Grupy

Grupa żłobkowa
TURKUSOWA

Do grupy żłobkowej przyjmujemy dzieci w wieku od ukończenia roku do osiągnięcia przez nie gotowości do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

Należy tutaj podkreślić, że różnice indywidualne na tym etapie rozwoju są ogromne i szczególnie zauważalne po osiągnięciu kolejnych „kroków milowych” w różnych obszarach życia dziecka: od motoryki, psychofizyki przez rozwój mowy do ekspresji uczuć. Kompetencje społeczne dziecko nabywa już od momentu narodzin – natomiast gotowość do budowania relacji w grupie przychodzi później.

Kiedy? Czasem 1,5-roczniak potrzebuje trochę więcej czasu z mamą, czasem dziecko już po skończeniu 12miesięcy chce „iść w świat”. Miej oczy otwarte i obserwuj – możemy Ci w tym pomóc na zajęciach warsztatowych, dniach i zajęciach otwartych lub w indywidualnej rozmowie.

Przedszkole i żłobek na Pradze, Prywatne przedszkole na Grochowie, prywatne przedszkole na Pradze-Południe, Prywatne przedszkole DYI, prywatny żłobek na Grochowie, prywatny żłobek na Pradze-Południe
Przedszkole i żłobek na Pradze, Prywatne przedszkole na Grochowie, prywatne przedszkole na Pradze-Południe, Prywatne przedszkole DYI, prywatny żłobek na Grochowie, prywatny żłobek na Pradze-Południe

Grupa przedszkolna
ZIELONA

W tej grupie znajdą się mali odkrywcy w wieku od 3 do 6 lat. Jesteśmy wyznawcami naturalnej stymulacji dzieci w grupie mieszanej wiekowo.

Jest to najlepsza forma nauki kompetencji społecznych, dzięki czemu dziecko ma możliwość sprawdzenia się w różnych rolach na przestrzeni swojej edukacji przedszkolnej: począwszy od uczenia się przez obserwację zarówno starszych jak i młodszych dzieci, bycia uczestnikiem nauki rówieśniczej (zarówno w roli ucznia jak i nauczyciela), a finalnie stania się wzorem i autorytetem dla nowych kolegów i koleżanek. Jest to nieoceniona umiejętność, której nie jest w stanie doświadczyć dziecko w sztucznie utworzonej grupie, w której kryterium doboru jest jedynie rocznik urodzenia dziecka.

Adaptacja

Szczególnie ważnym tematem jest dla nas czas adaptacji. Zależy nam nie tylko na zapewnieniu dzieciom zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, ale również odpowiedniego poziomu poczucia bezpieczeństwa. Wiemy, że bez poczucia komfortu w otaczającym środowisku – rozwój dzieci jest zakłócony, a często wręcz niemożliwy.

Cały proces adaptacji trwa średnio od 2 tygodni do kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Dziecko buduje swoje poczucie stabilności w otoczeniu przy pomocy rodzica, a następnie wybranego przez siebie opiekuna.

Pierwszym etapem adaptacji jest zapoznanie się z miejscem. Na początek aranżujemy spotkanie z samymi rodzicami, żeby móc szczegółowo zapoznać rodzica z zasadami panującymi w placówce a także odpowiedzieć na wszystkie nurtujące go pytania. Następnie na spotkanie przychodzi cała rodzina. Dziecko odwiedza salę, zapoznaje się z wszystkimi pomieszczeniami w placówce. Możliwe jest pozostawienie rodzica z dzieckiem samych, żeby we własnym tempie i zgodnie ze swoimi potrzebami zaspokajali swoją ciekawość.

Kolejny etap to udział w aktywnościach placówki. Sprężynowo organizuje dni otwarte dla zainteresowanych rodzin. Odbywać się będą również zajęcia cykliczne, w których rodzic może brać udział wspólnie z dzieckiem. W miarę oswajania się z nowym miejscem i osobami dziecko zaczyna akceptować nowe środowisko, zaczyna budować relacje z opiekunami i innymi dziećmi. Rodzice mogą stopniowo wycofywać się z udziału w aktywnościach z dzieckiem, mając taki kontakt jakiego oboje potrzebują.

Kolejną fazą jest powolne przyzwyczajanie dziecka do nieobecności rodzica. Przejście do tego etapu wymaga wspólnych ustaleń zarówno pomiędzy rodzicami i opiekunem, ale także pomiędzy rodzicami i dzieckiem. Wspólnie ustalamy, że rodzic wychodzi początkowo na krótkie, a następnie na coraz dłuższe okresy czasu (15min, 30min, 1h, itd.). Przekazujemy dziecku informację w taki sposób, żeby zrozumiało („Mama idzie na kawę, wróci jak skończymy układać klocki”, „Tata przyjdzie po Ciebie po obiadku/podwieczorku”). Musimy się upewnić, że dziecko zrozumiało komunikat i przyjęło go do wiadomości. Czasem, będzie potrzebowało, żeby odwlec ten moment w czasie, bo nie będzie gotowe na rozłąkę. Jest to mechanizm całkowicie naturalny i częsty. Ważne, aby okazać mu zrozumienie i akceptację.

Wszystkie fazy adaptacji dziecka są szczegółowo omawiane z rodzicami, każdorazowo konsultowana jest gotowość dziecka do przejścia do kolejnego etapu. Cały przebieg adaptacji przebiega pod okiem psychologa. Możliwe są konsultacje pomiędzy rodzicami a specjalistą jeśli zajdzie taka potrzeba. Podczas kolejnych etapów mogą pojawić się dodatkowe pytania i wątpliwości – naszym zadaniem jest zapewnić rodzica, że w każdym momencie może je wyrazić, wypowiedzieć i oczekiwać odpowiedzi na nie. Opiekun przekazuje rodzicom przebieg zachowania się dziecka podczas jego nieobecności, często wychowawcy informują go na bieżąco za pomocą różnych form kontaktu (telefonicznie, sms, mms, mailowo – w zależności od dostępności i wspólnych ustaleń).

Należy zaznaczyć, że przebieg adaptacji jest kluczowy w budowaniu relacji dziecka z przyszłym wychowawcą. Stąd tak istotne jest porozumienie się pomiędzy rodzicami a opiekunami i ustalenie wspólnej ścieżki przebiegu adaptacji. Należy tu również podkreślić, że wraz z dzieckiem do nowej sytuacji przyzwyczajają się rodzice. Często są to ich pierwsze doświadczenia związane z placówką typu żłobek czy przedszkole. Ważne jest, aby rodzic miał pełną wiedzę na temat reguł panujących w placówce, zgadzał się z ich podstawowymi założeniami a także akceptował je i był gotowy na przekazanie dziecka pod opiekę wychowawców.

Na każdym kroku staramy się zapewnić odpowiedni poziom komunikacji w duchu NVC oraz rodzicielstwa bliskości. Dbamy o klarowność przekazywanych informacji oraz ich kompletność. Każdy rodzic ma inne oczekiwania i staramy się wychodzić im na przeciw. Jednakowoż – pamiętajmy, że to dobro dziecka jest najważniejsze i to stawiamy sobie za główny cel.

Więcej informacji o nas – Sprężynowo Przedszkole i Żłobek Grochów (Praga-Południe)

Dziękujemy za wiadomość!

Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pozdrawiamy,

Zespół Sprężynowy