Kontakt
Przedszkole i Żłobek Sprężynowo

Mail

w sprawie rekrutacji:
rekrutacja@sprezynowo.pl

Pozostałe kwestie:
kontakt@sprezynowo.pl

Lokalizacja

ul. Łukowska 46
04-133 Warszawa

Napisz do nas

Instagram

@sprezynowo

Facebook

@resiliency4all

Sprężynowo to wyjątkowe miejsce

dla dzieci w wieku 1-6 lat, zlokalizowane w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Za Sprężynowem stoi sztab ludzi z pasją i chęcią do tworzenia czegoś nowego, unikalnego.

Nasze głowy są otwarte na dialog i współpracę.

Łączy nas miłość do dzieci a także podziw dla ich niesamowitych zdolności poznawczych, szybkości w przyswajaniu wiedzy i pokładami pozytywnej, niekończącej się energii.

W pracy dydaktycznej nie kierujemy się utartymi szlakami. Preferujemy niedyrektywny sposób realizacji programu, czerpiąc inspirację z wielu alternatywnych kierunków w nauczaniu: metody Marii Montessori, systemu Daltońskiego, szkoły Waldorfskiej. Nie ograniczamy się do jednego nurtu – wychodzimy z założenia, że w każdym podejściu jest dużo cennych wskazówek do pracy z dziećmi. Nie ma, natomiast, jednego dobrego „schematu” zgodnie z którym każde dziecko będzie się rozwijać zgodnie ze swoim potencjałem czy potrzebami. Skupiamy się na indywidualności jednostki. W swojej pracy staramy się zaciekawiać dziecko, podążać jego tokiem rozumowania i zauważać zainteresowania. Dzięki pozytywnym wzmocnieniom, nauce przez eksperyment/doświadczenie dziecko buduje swoją kreatywność, samodzielność, chęć współpracy.

Działalność Sprężynowa to nie tylko opieka, nauka i wychowanie. Ważne są dla nas relacje międzyludzkie ale i poczucie własnej odrębności i indywidualności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. W dzisiejszym świecie ciężko jest odnaleźć równowagę pomiędzy potrzebami własnymi a oczekiwaniami otoczenia. Do tego przydatna jest sprężystość psychiczna- umiejętność dostrajania się do sytuacji, regulacji własnych emocji i radzenie sobie w stresie.

W dłuższym horyzoncie czasowym planujemy rozwój w kierunku utworzenia instytutu wsparcia psychologicznego zarówno dla młodszych jaki starszych odbiorców. Nasza aktywność będzie zauważalna zarówno we współpracy z rodzicami dzieci uczęszczającymi do grup zorganizowanych w ramach przedszkola i żłobka, jak i na cyklicznych spotkaniach, otwartych warsztatach, konwersatoriach dla dorosłych czy zajęciach dodatkowych dla dzieci. Pragniemy zadbać o budowanie wewnętrznego balansu i poczucia wartości naszych podopiecznych, zdolności do adaptowania się w różnych sytuacjach życiowych i akceptacji siebie i otaczającego nas świata.

Dziękujemy za wiadomość!

Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pozdrawiamy,

Zespół Sprężynowy